Dokumentacja API

Interfejs API jest prosty i prosty.

Żądaj formatu

https://www.domain-db.com/api/1.0/DOMAINTLD/LOGIN/PASSWORD/

gdzie:

DOMAINTLD - to żądana strefa domeny (TLD)
LOGIN - Twój login
PASSWORD - Twoje hasło

Odpowiedź:

Lista w formacie zwykłego tekstu (domena 1 na linię). Nadaje się do pracy w MS Excel lub skryptach (Perl, Python itp.).

Przykład:

curl https://www.domain-db.com/api/1.0/com/[email protected]/secret/